POLE4FIT OY JÄSENEHDOT

• Tämän sopimuksen osapuolia ovat asiakas (jäsen) henkilökohtaisesti ja Pole4Fit Oy.

• Sopimus on vähintään kahdentoista kuukauden (peruskausi) mittainen määräalennussopimus. Peruskausi alkaa sopimuksen kirjoitushetkellä. Ensimmäisen kahdentoista kuukauden jakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, ellei sopimusta irtisanota viimeistään kuukautta ennen peruskauden päättymistä sähköpostitse.

• Sopimuksen ennenaikainen irtisanominen edellyttää jäseneltä normaalihintaisen kuukausikortin ja sopimuksessa mainitun kuukausihinnan erotuksen suorittamista käytetyltä ajalta, jos sopimus on ollut voimassa alle kaksitoista kuukautta. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä. • Jäsenyys on henkilökohtainen ja sen väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä. Jos joku muu kuin jäsen itse, esim. työnantaja, maksaa kuukausimaksun joko osittain tai kokonaan, on jäsen silti itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut tulevat suoritetuiksi. Ulkopuolista maksajaa eivät koske tämän sopimuksen oikeudet tai velvollisuudet.

• Jos jäsen ei kehotuksesta huolimatta suorita maksujaan, on Pole4Fit Oy oikeus maksun viivästyessä periä korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, tulee jäsenen maksaa asiasta koituvat, kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksessa mainitut maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin asiakkaalle, jolloin jäseneltä voidaan periä sopimuksessa jäljellä olevat maksut. Tällöin ne erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä.

• Jäsenmaksu veloitetaan laskulla, jonka eräpäivä on jäsensopimuksella ilmoitettu kuluvan kuukauden 5. päivä. Jäsen suorittaa maksut oma-aloitteisesti saamallaan viitenumerolla viimeistään sovittuna eräpäivänä. Kaikissa kuukausimaksuissa käytetään samaa viitenumeroa.

• Erikoistapauksissa, kuten raskaus, muutto, asevelvollisuus, voi jäsen irtisanoa sopimuksen yhden täyden kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Yli kymmenen päivää kestänyt sairaus voidaan hyvittää palauttamalla ko. aikaa vastaava rahamäärä lääkärintodistusta vastaan. Em. asioista neuvotellaan jäsenen kanssa aina erikseen.

• Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan studioiden ilmoitustauluilla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Mahdolliset muutokset eivät koske peruskauden sopimuksia.

• Pole4Fit Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä studioiden ilmoitustauluilla hyvissä ajoin etukäteen. Jos jäsen kokee, että hänen etunsa ovat tästä johtuen oleellisesti heikentyneet, voi hän irtisanoa sopimuksen yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

• Mahdollinen sopimuksen irtisanominen on tehtävä osoitteeseen info@pole4fit.com. Irtisanomista koskevat mahdolliset liitteet on toimitettava samaan sähköpostiosoitteeseen.
© 2024 Pole4Fit . All rights reserved.

Join our mailing list

Liity postituslistalle